.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

11 दिसंबर 2016

बेटी बचावो : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

✍🏾
*बेटी बचावो*
          " दूहो "
बेटी आरोग्य बाप नूं वळी मीठो महेरामण,
ओछू बोले अदब घणी आवी स्नेहाळी समजण,

        *छंद भूजंगी*

दिकरी छे दरियो मेरामण मीठो,
जीवनमां स्वार्थ कदि नव दिठो,
पवितर नातो पिताश्री निभावो बचावो बेटी ने बचावो बचावो...1

नित काम काजे घरोघर जाती
गरीबी तणां तोय गीतो न गाती,
एवी धीडी तणो केम आव्यो अभावो,
बचावो बेटी ने बचावो बचावो....2

प्रभाते उठी काम काजे वळगती,
रंगोळी बनी फळियामां महेकती,
स्वच्छ शेरी चोक्खू आंगण सजावो,
बचावो बेटी ने बचावो बचावो,.....3

नारी थई नारी ने कां ?कूंखमा हणो छो,
सशकित करणनी तोय वातू करो छो,?
जन्मता पेला केम मृत्यू अपावो,?
बचावो बेटी ने बचावो बचावो....4

करी भृण हत्या ने पापी ठरो छो,?
अनामत नी तोय निती घडो छो,?
मूख मां राम छूरी बगलमां छूपावो,?
बचावो बेटी ने बचावो बचावो....5

मळ्यो देह मानव तणो आ मजानो,
एमा दिकरी छे खूशीनो खजानो,
हैया ना गरथ ने कां हाथे गूमावो,?
बचावो बेटी ने बचावो बचावो.....6

नथी स्वार्थनी कोय जूठी सगाई                        अती स्नेहनी छे आ उंची उंचाई,
शा ने छोड उग्या पेला उथलावो,?
बचावो बेटी ने बचावो बचावो....7

भणेली गणेली त्रणे कूळ तारे,
गणत्री करे ना कदी कोई काळे,
सम द्रष्टी सहू परे सम भावो,
बचावो बेटी ने बचावो बचावो. ...8

उपासक शकितना मां ने भजो छो,?
छता विण कारण तनूजा तजो छो,?
कहो केम स्हेशे प्रभू अन्याय आवो,?
बचावो बेटी ने बचावो बचावो.....9

भीनी आंख भाळीने बेटी पूछे छे,
अवस्थामां आवीने आंसू लूछे छे,
*दिलजीत* थोडी दया दिल लावो,
बचावो बेटी ने बचावो बचावो....10

          *दूहो*
फेर राखे जे फरजंदमां ई पापी थी ए पतीत,
छोरुने जे सरखा गणे एनू दिव्य जीवन *दिलजीत*
              "
बेटी बचावो  फरज बजावो

दिलजीत बाटी ढसा जं.

*मो...99252 63039

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT