.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

30 दिसंबर 2016

सोनल बीजना करशनभाई गढवीना पुस्तक जीवन आयोजननुं विमोचन

*शाळा तथा कॉलेजना विधार्थीओने कारर्किदी घडतर माटे अति उपयोगी अने सफळतानी केडी कंडारतुं पुस्तक ऐटले......*

*जीवन आयोजन*

लेखकनुं परिचय :-
नाम :- करशनभाई नाराणभाई गढवी
सरनामुं :- मोटा भाडिया मांडवी कच्छ
मो :-

किंमत :- रू. 60 /-

विमोचन तारीख :- 31-12-2016 (सोनल बीज)

*विमोचन ::-*
(1) सोनल बीज मांडवी कच्छ
(2) सोनल बीज मोटा भाडिया मांडवी कच्छ

::- बुक प्राप्ति स्थळ ::-
नाम :- करशनभाई नाराणभाई गढवी
सरनामुं :- मोटा भाडिया मांडवी कच्छ
मो :-8980004760

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT