.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

5 जनवरी 2017

प्रातः स्मरणीय प.पू.आईश्री हांसबाईमांनो 89 मो जन्मजयंती महोत्सवनी आमंत्रणपत्रिका

प्रातः स्मरणीय प.पू.आईश्री हांसबाईमांनो 89 मो जन्मजयंती महोत्सवनी आमंत्रणपत्रिका

धन्य धाबळीयाळी अखियात के हर हर भजे श्री हांसल मात
वसंत पांचमने बुधवार धर्या मा अवनी पर अवतार

सवंत 2073 महा सुद-5 (वसंत पंचमी) ता.01-02-2017 ने बुधवार

*महोत्सवनी रूपरेखा*

🔹प्रातः समय परम पूज्य श्री हांसबाईमानुं पूजन अर्चन
🔹सवारे 11-15 कलाके सन्मान कार्यक्रम
🔹महाप्रसाद बपोरे 1-00 कलाके
🔹रास गरबा सांजे 3-00 थी 7-00
🔹रात्रे संतवाणी
कलाकारो
हरीभाई गढवी
नीलेशभाई गढवी
देवलबेन गढवी
जनकभाई गढवी (पावागढ)

शुभस्थळ :-
श्री भगवती कृपा धाम, मोटा रतडीया ता. मांडवी कच्छ
मो- 9979424604

*निमंत्रक*

माताजी खीमश्रीबेन हांसबाईमा
माताजी धनबाईबेन हांसबाईमा
तथा समस्त सेवकगण

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT