.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

25 जनवरी 2017

कच्छ चारण समाज जोग संदेश मीटींग तारीख :- 12-02-2017

कच्छ चारण समाज जोग संदेश


सुज्ञ ज्ञातिजनो, वडीलो, माताओ, भाईओ अने बहेनो

जय माताजी साथे जणाववानुं के, ता.12-02-2017 रविवारना भुज विश्रांति भवन मध्ये अखील कच्छ चारण समाजनी मीटींग श्री विजयभाई करसनभाई गढवीना अध्यक्ष स्थाने योजानार छे. आ मीटींगमां सर्वे होदेदारो, सभ्यो, तथा ज्ञातिजनोऐ हाजर रहेवा विनंती
मीटींगनी ऐजन्डा
ता.13-03-2017 ना योजानार नवी बोर्डिंगना पायाविधि कार्यक्रमने फाईनल ओप आपवा अंगे चर्चा.
आमंत्रणपत्रिका वितरण संदर्भे चर्चा विचारणा तथा समितिनी निमणुक.
विधार्थीओने हालनी बोर्डिंग मांथी नवी व्यवस्थामां तबदील करवा.
ता.13-03-2017 ना भुज बोर्डिंगना पायाविधि कार्यक्रमना बहोळा प्रचार माटे समिति बनाववी.
अध्यक्ष स्थानेथी जे रजू  थाय ते

मीटींग तारीख :- 12-02-2017
स्थळ :- विश्रांति भवन भुज कच्छ

उपरोकत मीटींगमां वधुमां वधु ज्ञातिजनो हाजर रहे ते माटे दरेक जणे पुरता प्रयत्न करवा विनंती
श्री विजयभाई करसनभाई गढवी
प्रमुखश्री , अखील कच्छ चारण सभा
श्री भीमशीभाई काकुभाई बारोट
मंत्रीश्री,अखील कच्छ चारण सभा

 अवनवा समाचार, साहित्य, रोजगार समाचार वगेरे आपना मोबाईल पर मेळववा माटे चारण संगठन ऐप्लीकेशन अवश्य डाउनलोड करो
CHARANSANGATHAN APPLICATION DOWNLOAD Click Here
         वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT