.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

16 जनवरी 2017

रटीएे सोनल नाम - कविश्री प्रभूदान सुरु

*कविश्री प्रभूदान सुरु नी एेक रचना .*

रटीएे सोनल नाम , करएे उजवल काम .....रटी

जनमो जनमनी पूंजी अमारी , सोनल बीज सुखधाम ,
बार राशीमा उत्तम अमने , पोष मास एेक नाम ,
रटीएे सोनल नाम , करएे उजवल काम.....

गाओ नित गुण श्रध्धा राखी , प्रात बपोर ने शाम ,
सोनल सोनल साद रुपाळो , गजवो गामे गाम ,
रटीएे सोनल नाम , करएे उजवल काम.....

सोनलने नित हरदम वहालुं , मढडा रुडु धाम ,
दर्शनथी दु:ख हळवा थाशे , सुधरे आतम राम ,
रटीएे सोनल नाम , करएे उजवल काम.....

चारणनो दिनमान सवायो , लेता सोनल नाम ,
हाम ठाम ने किरत साथे , देशे सोनल दाम ,
रटीएे सोनल नाम , करएे उजवल काम.....

रचना :-  कवि श्री प्रभूदानजी सुरु भावनगर

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT