.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

26 जनवरी 2017

ध्वज वंदना

*ध्वज वंदना*
              *छंद*
आझादी केरा यज्ञमां होमाइ ग्या जे हरखथी,
गाथा अमर आ राष्ट्रनी गावी गमे छे गर्वथी,
निडर अमारा वीर आ स्वराज नो शणगार छे,
तेथी तीरंगा आज तूने वंदन हजारु वार छे,.....1

सेना लइने सामटी अंग्रज सामे आवीयो,
निज हाथने निज हाथथी तेदी कूंवरसिंहे कापीयो,
ब्रिटीश बनीग्या बावरा भागो हवे क्यां भार छे,
तेथी तीरंगा आज तूने वंदन हजारु वार छे,.....2

अबळा जूओ आ राष्ट्रनी यूधमां जइ आटकी,
जमदूतसी बनी जंग खेले तेग लइने त्राटकी,
जबर खप्पर भरे जोगण्य लक्ष्मी नो ललकार छे,
तेथी तीरंगा आज तूने वंदन हजारु वार छे,.....3

त्रेवीश वर्षै त्राटक्यो जूल्मीनी सामो जंगमां,
भारत रत्न भगतसिंह रंगायो राष्ट्रना रंगमां,
फांसी वखते फफड्यो ना सपूत इ सरदार छे,
तेथी तीरंगा आज तूने वंदन हजारु वार छे,.....4

गजब छूटती गोळीयो परवा करी नहीं प्राणनी,
सूभाषबाबू चंन्द्रशेखर रम्या रमत रमखाणनी,
आझाद भारत तणा बेउ अमर इ आधार छे,
तेथी तीरंगा आज तूने वंदन हजारु वार छे,.....5

मजबूत मननो मानवी आखा विश्वमां वखणाय छे,
सरदार वल्लभभाई थी बधा अंग्रेजो अकळाय छे,
सिंधू तटे सोमनाथनो जूओ जबर जीर्णोध्धार छे,
तेथी तीरंगा आज तूने वंदन हजारु वार छे,.....6

जलीयावाला बागमा जूल्मी ए जूलम आदर्यो,
अनेक अबळाने हणी तोय दूष्ट ना दिलमां डर्यो,
वमळे हतू जे व्हाण *दिलजीत* गांधी तारण हार छे,
तेथी तीरंगा आज तूने वंदन हजारु वार छे,.....7

स्वतंत्रता दिवसना पवीत्र प्रसंगे ध्वज वंदना,

दिलजीत बाटी ढसा जं. ना
जय हिन्द भारतमाता की जय

मो,....99252 63039

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT