.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

25 जनवरी 2017

मेडिकल केम्पनुं आयोजन काळेला. ता :- महुवा. जील्लो :- भावनगर


.                    जय माताजी
चारण - गढवी अपलीफ्टमेन्ट चैरिटी ओर्गेनाईजेन  ( CGUCO ) द्वारा मेडिकल केम्पनुं आयोजन करेल छे.

ता.29-01-2017

*केम्प स्थळ :-*
गाम :- काळेला. ता :- महुवा. जील्लो :- भावनगर
*खास नोंध :-*
आ केम्प मां आपडा आ ग्रुप मां थी कोई भाईओ बहेनो सेवा आपवा मागता होयतो जाण करवा नम्र विनंती छे.
जेथी करीने आपडा समाज ना वधुमां वधु लोको ने डॉक्टर श्री ओ नो लाभ मळी शके.
आप सौ पासे आटली अपेक्षा छे.
सहकार आपवा विनंती छे.
*संपर्क :-*
राहुलभाई लीला :- Mo. 99 25 818193
मनुदान गढवी :- Mo. 96875 73577

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT