.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

3 फ़रवरी 2017

आई श्री देवल मां(भाडा-कच्छ) हाले सवनी-वेरावळ द्रारा आजे ता.03-02-2017 ना रोज शिक्षण अने संगठन, वगेरे बाबतो माटे रापर,भचाऊ,गांधीधाम प्रवासनो अहेवाल

*आई श्री देवल मां(भाडा-कच्छ) हाले सवनी-वेरावळ द्रारा आजे ता.03-02-2017 ना रोज शिक्षण अने संगठन, वगेरे बाबतो माटे रापर,भचाऊ,गांधीधाम खाते प्रवास करवामां आवेल*

*आईश्री सोनलमांनुं आदेश चारण ऐक धारण हतु ऐ ज उदेशे प्रवास करवामां आवेल चारणो पहाडा भेद भूली ने चारण ऐक धारण थईये*

*धुळनी ऐकताथी ईट बने छे.*
*ईटनी ऐकताथी दीवाल बने छे.*
*दीवालनी ऐकताथी गढ बने छे*

*जो आ निर्जीव वस्तुओ ऐक थई गढ बनावी शकती होय तो भला माणस आपणे तो माणस छीये विचारो के आपणो चारण समाज ऐक थाय तो शुं शुं करी शके ??*

रापर-कच्छ खाते 10-30 कलाके दरजी समाजवाडी खाते धर्मसभा योजायेल जेमां रामभा नाथाभा गढवी(प्रमुखश्री वागड़ चारण समाज), कानाभाई गढवी, खेतुभा, मोरारदानभाई, संजयभा, विपुलभा, राजभा राबा वगेरे युवानो सहित बहोळी संख्यामां चारणो हाजर रहेल

भचाऊ-कच्छ खाते सांजे 4-00 कलाके चांपबाई मां मंदिर खाते धर्मसभा योजायेल जेमां श्री नवलदानभाई गढवी(नायब कलेकटरश्री,भचाऊ), रामभा नाथाभा गढवी(प्रमुखश्री वागड़ चारण समाज),गोपालभाई रबारी (चेरमेनश्री गोपालक बोर्ड), नरेन्द्रदान गढवी (कारोबारी चेरमेन), मनुभा, जशाभा, राजूभा वगेरे युवानो सहित बहोळी संख्यामां चारणो हाजर रहेला

गांधीधाम-कच्छ खाते सांजे 8 कलाके सोनालधाम खाते धर्मसभा योजायेल जेमां श्री देवनाथ बापु(ऐकलधाम), वालाभा गढवी (प्रमुखश्री समूह लग्न समिति गांधीधाम), राजेशभा गढवी (प्रमुखश्री गढवी-चारण युवक मंडळ गांधीधाम), शिवराजभाई गढवी (प्रमुखश्री आदिपुर चारण समाज),विनोदभा, राजभा नाराणभा गढवी(गौरक्षा दळ अध्यक्ष),विपुलभाई, तेमज गढवी(चारण) युवक मंडळ गांधीधामना सभ्यो अने युवानो तथा बहोळी संख्यामां चारणो हाजर रहेल


आ समग्र प्रवासमां साथे रहेला देवीदानभाई गढवी (प्रमुखश्री जामनगर चारण समाज, डायाभाई गढवी(मोटी खाखर), मोमायाभाई परबतभाई गढवी (आदिपुर), डॉ.बळवंत खडीया (गांधीधाम),माणेकभाई (भुजपुर), डोशाभाई बातिया (झरपरा), शिवराजभाई खीमा (पांचोटीया), अरजणभाई (मोटाभाडिया), आशाभाई काराणी(मोटी खाखर), करशन केशव (पांचोटीया), सामत कांया (सरपंच पांचोटीया), नाराणभाई (ऐडवोकेट मांडवी),धनराजभाई (भाडा),मोमाया मालम, सामत अरजण मालम, रणमल करमण मालम, बळवंत गढवी (आदिपुर), जीगर गढवी (आदिपुर), हितेश गढवी (आदिपुर) वगेरे साथे रहेल

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT