.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 फ़रवरी 2017

पह्मश्री भक्त कवि दुलाभाई भायाभाई काग "भगतबापु" नी 40 मी पुण्यतिथिनी आमंत्रणपत्रिका

पह्मश्री भक्त कवि दुलाभाई भायाभाई काग "भगतबापु" नी 40 मी पुण्यतिथिनी आमंत्रणपत्रिका

फागण सुद-4 ता.02-03-2017 अने गुरूवार

कार्यक्रमनी विगत
समूह भोजन - बपोरे 1-00 कलाके
कागने फळीये कागनी वातुं बपोरे 3-00 थी 6-00 कलाके
विश्व वंदनीय संत मोरारीबापुना सानिध्यमां
समूह भोजन सांजना 7-00 कलाके
काग ऐवोर्ड अर्पण विधि
(1)स्व.थार्या भगत
(2) श्री वसंतदासजी हरीयाणी
(3) श्री मायाभाई आहिर
(4) श्री मेराणभाई गढवी
(5) डॉ.कल्याणसिंह शेखावत
मोरारीबापुना आशीर्वचन रात्रे 9-30 कलाके
कागवाणी रात्रे 10-00 कलाके
नामी अनामी कलाकारो कागवाणी राजू करशे

निमंत्रक
पह्मश्री कवि कागबापु ट्रस्ट
श्री बाबुभाई रामभाई काग
मुं.कागधाम (मजादर)
ता.राजुला जी.अमरेली
मो-9428078180
कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT