.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 फ़रवरी 2017

RTE ऐक्ट-2009 अन्वये शैक्षणिक वर्ष-2017-18 मां नबळा अने वंचित जुथना बाळकोने विना मूल्ये धोरण-1 मां प्रवेशनी जाहेरात

RTE ऐक्ट-2009 अन्वये शैक्षणिक वर्ष-2017-18 मां नबळा अने वंचित जुथना बाळकोने विना मूल्ये धोरण-1 मां प्रवेशनी जाहेरात

गुजरात सरकार द्रारा मफत अने फरजीयात शिक्षणना अधिकार अधिनियम-2009 नी कलम 12(1)क हेठळ बिन अनुदानित खानगी प्राथमिक शाळाओमां 25 % मुजब विनामूल्ये धोरण-1 मां नबळा अने वंचित जुथना बाळकोने प्रवेश आपवानी योजना छे

फॉर्म शरू तारीख :- 21-02-2017
फॉर्म भरवानी छेल्ली तारीख :- 15-03-2017

प्रवेश माटे अग्रताक्रम
(1) अनाथ
(2) संभाळ अने ज़रूरीयात वाळु बाळक
(3) बाळगृहना बाळको
(4) मजूरना बाळको
(5) अनुसूचित जाति (sc)ना बाळको
(6) अनुसूचित जनजाति (st)ना बाळको
(7) बंक्षीपंच बाळको
(8) गरीबी रेखा बी.पी.ऐल.

ऑनलाइन अरजी करवा ::- अहीं क्लिक करो

गुजराती अरजी करवा ::- अहीं क्लिक करो

अरजी केवी रीते करवी

अरजी www.rtegujarat.org पर करवानी रहेशे
1 सौप्रथम वेबसाइट ओपन करो
2 online Apply पर क्लिक करो

आधार-पुरावानी माहिती

(1) रहेठाणना आधारो
(2) वालीनुं जातिनो दाखलो
(3) जन्मनो दाखलो
(4) फोटोग्राफ
(5) आवकनुं दाखलो....वगेरे

वधारे माहिती माटे ::- अहीं क्लिक करो

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT