.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

14 फ़रवरी 2017

अप्राप्य माहिती मोकलवा बाबत

.        *_जय माताजी_*

(1) आईश्री आदि आवड मां
(2) आईश्री खोडियार मां
(3) आईश्री सोनल मां
(4) आईश्री नागबाई मां
(5) ईसरदासजी
(6) सांयाजी झूला

ऊपर मुजबना आईओ तथा संतकविओनुं *जीवन चरित्र, अप्रचलित माहिती, अप्राप्य फोटाओ,* वगेरे माहिती आपना पासे होय तो मोकलवा विनंती

*माहिती आ नंबर 9913051642 पर मोकलवा विनंती*

*_आटलु सहकार आपवा ख़ास विनंती छे_*

         *वंदे सोनल मातरम्*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT