.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

24 फ़रवरी 2017

लाभ जण लोटेश्वरा - रचना: दोलतदान अलराजजी बाटी

,              *लाभ जण लोटेश्वरा*
,   *रचना: दोलतदान अलराजजी बाटी*
.                  *छंद: हरगीत*
गडहडे डंका भुवण गाजे, धमम धम नोबत धुरे
झालरां घंटण नाद झणणे,पनंग फणिदर सुरपूरे
ॐकार रुपा सृस्टी आभ्रण,अचल योग उमेश्वरा
वढियार धर काशी तडोवड,लाभ जण लोटेश्वरा..01
अणभंग जोगेश्वर अराधक,क्लेस जन्मांन्तर कटे
भवनाथ वै जा नाथ भोळा, महा षड सत्रु मटे
मन वचन सेवक बणीं समरे, घण दिंयण घूस्मेस्वरा
वढियार धर काशी तडोवड,लाभ जण लोटेश्वरा..02
निरमान जन *दौलत* नवाजे, ताप हर त्रंबक पती
जळळाट जळीयो विश्व जांणे, राख भरथारो रती
देवां निवाजक दैव कालम, कूट पींण कालेश्वरा
वढियार धर काशी तडोवड,लाभ जण लोटेश्वरा..03
वद अमावस्या फागणी जण लागणी मेळो जडो
अण मास भाद्रव अमा वस्या, वरण मळ जोयो वडो
देसात्र जग घुरजट्ट दाता, भजो घण भुवनेश्वरा
वढियार धर काशी तडोवड,लाभ जण लोटेश्वरा..04
त्रेता रघूपत वंस तारक, अवध गादी ओपतो
प्रज पाळ प्रिति धर्म पुदगळ,क्रुर खळ पर कोपतो
ऋषी मारतंडे राम रटीयो, पार ब्रह्म परमेश्वरा
वढियार धर काशी तडोवड,लाभ जण लोटेश्वरा..05
तत खेव खेध्यो लोह दंतड, आप ध्रम उद्धारवा
जय जयती राघव संत जपीया स्रुत पथ सुद्धारवा
त्रय कोट ग्रामा मुंज पर तट, हर प्रगट माहेश्वरा
वढियार धर काशी तडोवड,लाभ जण लोटेश्वरा..06
लोहा सुरात्मन उरल गायो, विष्णुं शिव वर्णन कीयो
दिन बंधु भगतां धन्य दौलत दान जण दरशण दियो
काशी अजोधा तणों महीमा,  राखीयो रामेश्वरा
वढियार धर काशी तडोवड,लाभ जण लोटेश्वरा..07
मन कामना पूरे मनखनी, पुत्र धन आयु पूरे
वंदंत्य मेटे हत्थ वामे, आय जण बण आतूरे
परियां उधारे पतीत पामर, सामटा सोमेश्वरा
वढियार धर काशी तडोवड,लाभ जण लोटेश्वरा..08
भभकंत भैरव भूत भागे , थाळ वागे थर हरे
वैताळ डाकण रहै वेगळ, प्रेत पीशक पर हरे
आणंद जण घण टळे आव्रण, मृत्यु जय माहेश्वरा
वढियार धर काशी तडोवड,लाभ जण लोटेश्वरा..09
चख अंध मिळ पंगूळ चाले, कूस्ट मेचक सित कटे
रतपीत त्रय दोषा रहेना, महा मारण जड मटे
नारायणां नर निकट निवसे, कसें केदारेश्वरा
वढियार धर काशी तडोवड,लाभ जण लोटेश्वरा..10
सातां कटुंबे संप आपे, कंप कापे कायरा
जस धर्म जापे थीर थापे, द्वार डेली डायरा
अंन्जळां आलय वास आपे, ईशरा अभरेश्वरा
वढियार धर काशी तडोवड,लाभ जण लोटेश्वरा..11
हर भाग्य *दौलत* भाग बड है, राग सहजण मे रहे
जळ कमळ जग अनुराग हरजस, राग बागा सिद्ध रहे
जनमे सुकुळ हर राग जागे, अराधे आर्येश्वरा
वढियार धर काशी तडोवड,लाभ जण लोटेश्वरा..12
.          *ॐ रामाय च शिवाय नमः*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT