.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

15 मार्च 2017

GPSC :- गुजरात जाहेर सेवा आयोग द्रारा वर्ग-1/2 नी 423 जग्याओ माटे भरती

GPSC :- गुजरात जाहेर सेवा आयोग द्रारा वर्ग-1/2 नी 423 जग्याओ माटे भरती

फॉर्म भरवानी शरू ता.15-03-2017 (13-00 कलाकथी)
फॉर्म भरवानी छेल्ली ता.31-03-2017

ओनलाईन अरजी करवा माटे ::- Click Here

वर्ग-1

(1) नायब कलेकटर / नायब जील्ला विकास अधिकारी - 40 जग्याओ

(2) नायब पोलीस अधिक्षक - 28 जग्याओ
(3) जिल्ला रजीस्ट्रार, सहकारी मंडळी - 7 जग्याओ
वगेरे 83 जग्याओ

वर्ग-2
(1) मामलतदार -69 जग्याओ

(2) सेक्शन अधिकारी (सचिवालय) - 96 जग्याओ
वगेरे 252 जग्याओ

तेमज अन्य 88 जग्याओ

वघारे माहिती माटे :- Click Here

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT