.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

5 मार्च 2017

नाथ भयंकर नाट नचे

.           *||नाथ भयंकर नाट नचे||*
.                 *छंद: दोमेळीया*
.      *रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)*

कडेडाट नभे जेम थाय कडाकाय फेर फडाकाय जाय फरे.
कईलास परे महावीर घटोघट्ट धीर धुरज्जट ध्यान धरे
ध्रिजबांग ध्रिजांग ध्रिजांग नो ढोलड बुंगीये तालड केम बचे.
नटराजन रूप धरी शिव शंकर नाथ भयंकर नाट नचे.01

चडीया चकचूर खुली लट खेंचीय मेंचीय आंख ने खेल मच्यो
विर भद्दर रूप बण्यो विह वेहर केहर ज्यों डंणकाट डच्यो.
विजळी सम कुंडळ आंख भ्रेकुंडळ मुंडळ माळाय कंठ मचे
नटराजन रूप धरी शिव शंकर नाथ भयंकर नाट नचे.02

धरणी धमके चमके दीस चारोय आरोय एकेय नांय अबे
जप जापत कांपत देख प्रजापत दापत भंजण भोंय दबे
अरधांगण कंध धरी अधयंकर डुंगर कंकर जेम डचे
नटराजन रूप धरी शिव शंकर नाथ भयंकर नाट नचे.03

घूघवे घनघोर बणी सिर घोरत डोरत सिंघ समा डंणकी
तरहूर हथे तणेंणाट करे खंणणाट करी खपरां खंणकी
डमरुंह डडाक डडाक डची डिम डाक सबै जग हाक मचे
नटराजन रूप धरी शिव शंकर नाथ भयंकर नाट नचे.04

जड़धार जगत्द अधार पमे कुंण पार उतार पुकार सुंणे.
नमीया नव नाथ नमौ नव खांडव पांडव तांडव नाम पुंणे
जसगान रची जोगीदान भलो चडियो गण चारण नाम च्रचे.
नटराजन रूप धरी शिव शंकर नाथ भयंकर नाट नचे.05

           *शिव कळश छप्पय*
भयो रुद्र भेंयकार, वार दक्षां पर वरीयो
सती नाथ सिंहकार, खार परजापत खरियो
ओहम कार उच्चार, कार विर भद्दर करीयो
हकबक हाहाकार, धार धूरजटी रुप धरीयो
सती पती सगती व्रती, जती क्रती जग जान है.
मति गति म्हादेव महामन,जडधर जोगीदान है
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🍃🍂ॐ🍂🍃🙏🏼🙏🏼🙏🏼

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT