.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 अप्रैल 2017

श्री अखिल कच्छ चारण सभा तथा समूह लग्न समिति आयोजीत 23 मो समूहलग्न महोत्सव आमंत्रणपत्रिका

श्री अखिल कच्छ चारण सभा तथा समूह लग्न समिति आयोजीत 23 मो समूहलग्न महोत्सव आमंत्रणपत्रिका
 समूहलग्न मां 47 युगलो प्रभुतामां पगला मांडशे
.          *कार्यक्रमनी रूपरेखा*
 ता.27-04-2017 ने गुरुवार
दांडीयारास बपोरे 3 थी 7 कलाके
 ता.28-04-2017 ने शुक्रवार
मंडपारोपण सवारे 9-00 कलाके
हस्त मेळाप 11-00 कलाके
भोजन समारंभ बपोरे 12-30 कलाके
विदाय बपोरे 4-00 कलाके

स्थळ :- श्री लक्ष्मण राग चारण बोर्डिंग लायजा रोड, ता.मांडवी-कच्छ
प्रभुता मां पगला मांडनार सुपुत्रो-सुपुत्रीओने शुभ आशिष आपवा अने प्रसंगनी शोभा वधारवा तथा ज्ञातिगंगाना दर्शननो लाभ लेवा भावभर्यु निमंत्रण
निमंत्रक
श्री अखिल कच्छ चारण सभा तथा समूह लग्न समिति मांडवी कच्छ


           वंदे सोनल मातरम्कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT