.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

14 मई 2017

माँ कवि माणेक थार्या जसाणी

🌹🌹🌹🌹माँ 🌹🌹🌹🌹

                      दुहा

कवि माणेक थार्या जसाणी
                  झरपरा कच्छ

जीरवी लईने झेर
          हसते मोढे हेतथी
अमृत दइ उछेर
          माता करती माणका

पोते सहीने पीर
          पय प्यारथी पोसती
सुंदर मनूष्य शरीर
          मा ऐ दीधुं माणका

🌹जय माताजी 🌹

🌹🌹🌹🌹👏🏼🌹🌹🌹🌹

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT