.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 मई 2017

नवरात नमन

.               *||नवरात नमण्युं||*
.     *रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)*
.       *ढाळ : आ दीत वारे अबोलां. ..*

पडवे ते आई पाटे पधार्या, गोरव मात वधार्या,  काज सुधार्या रे..मोगल मछराळी...01

बीजे ते आई बुढडी बाई, मेर करो ने मेहाई, आभ उपाई रे...करनल किरपाळी...02

त्रीजे आई मां त्रिशुराळी, देथा तणीं तुं दयाळी, कुकड धजाळी रे...बौचर बिरदाळी...03

चोथे ते आई चारण चुडाळी, भजीये मां विस भुजाळी, नमीयें नेजाळी रे आवड आंटाळी...04

पांचमे पांचे तत्वो तमारा, अमपर अमरत धारा, अगम उचारा रे..पीठड परचाळी...05

सस्ठी ते सस्ठी सरजण हारी, अरज सुंणो ने अमारी,आश तमारी रे..खोडल खपराळी...06

सातमे आई सावज त्राडे, जोर करी हाथ जाडे, जोडीयो गाडे रे..चांपल चोराडी...07

आठमे आई  अधम उधारे, जोगी  दान जुहारे, तुं लाज वधारे रे...देवल दाढाळी...08

नौमे ते आई भूप भमायो, दिल्ही मां दरसायो, सरजे सवायो...राजल रोजाळी...09

दसमे ते मा तें दस कंध मार्यो, कुळ रे सहितां तार्यो, आई उगार्यो रे....जोगण जोराळी..10


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT