.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

7 जुलाई 2017

कच्छ चारण-गढवी समाज जोग संदेश

कच्छ चारण-गढवी समाज जोग संदेश
अखिल कच्छ चारण सभा द्रारा मीटींग
तारीख :- 08-07-2017
समय :- सवारे 10-00 कलाके
स्थळ :- विश्रांति भवन, भानुशाली नगर, भुज कच्छ
भीमशीभाई के.बारोट
मंत्रीश्री, अखिल कच्छ चारण सभा

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT