.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

23 जुलाई 2017

मधु शब्दना अर्थ

मधु शब्दना अर्थ
मधु बसंत मधु चैत्र नभ ; मधु मकरा - मकरंद
मधु पय मधु जळ मधु सुधा ; मधुसूदन गोविंद

अर्थ :- मधु ऐटले वसंत ऋतु - चैत्री आकाशनो रंग - दारू - चंद्र - दुध - पाणी - अमृत अने भगवान
                - अनेकार्थ नाममाळा

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT