.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

17 सितंबर 2017

पू.आईश्री सोनल मां

वाणीनी भकित करवा करता मननी भकित सारी छे, पण आचरणनी भकित सौथी उतम छे.

       - पू.आईश्री सोनल मां

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT