.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

21 सितंबर 2017

रंग रवेचीय रास रचे रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)

नवरात्रि नी नवेय दुर्गा एक एक अंतरो लई ने भगवती रवेची साथे रास मां केवि सोहे...

.                 *|| रंग रवेचीय रास रचे ||*
.          *रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)*
.                  *छंद: गीरधारी त्रोटक*
.   ( गीरधारी= स,न,य,स./ त्रोटक= स,स,स,स)

.     प्रसन हिये परमेहरी, मारकंड हंदी माय
.     जोगण संगे जोगडा, रमत  रास रवराय.

सध *सैलजा* साधवी मात सती सणगार सजी पड़वे पड़मे
भवनाथ प्रीया सह आज भळी रंग ताळीय खैबर घाट खमे
कमला विमला प्रबला सबला तबला धीन थाट पे नाट मचे
नव रात रमे नव लाख नेजाळी य रंग रवेची य रास रचे. ||01||

*ब्रह्म चारणी* तुं जग तारणी चंडीय दंडीय हाथ सुगाथ दमे
गणणाट ग्रजी दुय मात दया नव खंड अखंड भ्रुमंड भमे
जळणाट करी कर कंकण मोगल हाक उदोह उदोह अचे
नव रात रमे नव लाख नेजाळी य रंग रवेची य रास रचे. ||02||

कडेडाट करी वळके विजळी देवी *चंद्र घंटा* चहु दीस चमे
सणेणाट सकंभर अंबर से धणेणाट तीं केहर ध्रांण धमे
थडेडाट पट्टंबर पाट मया जद वेद पुरांणीय वात वचे
नव रात रमे नव लाख नेजाळी य रंग रवेची य रास रचे. ||03||

*कुषमांड* ब्रमांड उपांड भवानीय भोळीय नाथ भभुत्त भमे
कर धार कमंडल तुं सूर मंडल ताळी पडे जग तेज जमे
करतां चत जाग्रत कुंडलीया मत चक्कअनाहत नाद मचे
नव रात रमे नव लाख नेजाळी य रंग रवेची य रास रचे. ||04||

जोय रासमहा नभ खंडनवे अकबंध सुबंध हे *स्कंध* मया
गीरजा प्रकट्यो घर पंचम को महमाय धर्यो रुप नाम नया
दारा शिव क्रतिकेय मात सुणो लीये हींच हींडोळीय लांक लचे
नव रात रमे नव लाख नेजाळी य रंग रवेची य रास रचे. ||05||

ऋषी कात परे किरपा करणी धरणी वरणी नित देव नमे
कर रेम भवां *कात यायनी* तुं व्रज मंडळ भुंवण चौद भमे
महीसासूर मारण काज मया सगती रुप भैंकर थाय सचे
नव रात रमे नव लाख नेजाळी य रंग रवेची य रास रचे. ||06||

धरीयुं हथ खप्पर ने खडगा धगिया ध्रम लोचण अाग झरे
गण आसण मांय गदेभ गणी कटीयां रण तुंड नी माळ करे
करतुंड महा *कालरात्रीय* तु महादेव पड्या पग धुम मचे
नव रात रमे नव लाख नेजाळी य रंग रवेची य रास रचे. ||07||

कहीयुं जद काळुंय रुप शिवे रखी हाम हीवे तपसा तसीयुं
धधक्यो महा तेजोय धोध धरा परमेश परा शगती पसीयु
महादेव कहेय *महा गवरी* जीभ जोगडा चारण जाप जचे
नव रात रमे नव लाख नेजाळी य रंग रवेची य रास रचे. ||08||

नवमींय *नवे दुरगा* नमीये सघळी सिधीयां कीय दान सधी
अणीमा गरीमा महीमा लधीमा ईशिता वशिता सबे जाय वधी
जननी जग जोगीय दान जपो लख वंदन राहड जाय लचे.
नव रात रमे नव लाख नेजाळी य रंग रवेची य रास रचे. ||09||..

🙏🏻🔱🙏🏻🔱🙏🏻🔱🙏🏻

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT