.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

1 सितंबर 2017

लग्न ना आव्या अवसरीया- मायाबा गढवी

ढाळ : { दरीया किनारे बेनी रमता ता ऐकला }
      = लग्न गीत =
रचयता = मायाबा गढवी
गाम = राजकोट:जसदण

उगमणा ओरडे बेठा छे दादा (२)
दादा ने पाये लागो आज रे
लग्न ना आव्या अवासरीया

दादा ये आंगण लीधा अवसरीया (२)
परणावे लाडळी आज रे
लग्न ना आव्या अवसरीया

मांडवडा रुडा शोभे छे आंगणे (२)
वागे ढोल शरणांयु आज रे
लग्न ना आव्या अवसरीया

काका कुटुंबडा मामा मोसाळीया (२)
लावे काय शोभागी भेट रे
लग्न ना आव्या अवसरीया

कंकु केशर घुटी लखजो कंकोत्री (२)
तेळावो जाडेरी नात रे
लग्न ना आव्या अवसरीया

रुडा भोजनीया ना थाळ शोभावजो (२)
हेते जमाडो दादा साथ रे
लग्न ना आव्या अवसरीया

वाणी वतँन ने मन भाव आपजो (२)
देजो सव मोटेरा ने मान रे
लग्न ना आव्या अवसरीया

विदाय वेळा नी वसमी रे वाटु (२)
काळजा नी कोर हाली आज रे
लग्न ना पुरा अवसरीया

उगमणा ओरडे बेठा छे दादा
दादा जोवे छे बेनी वाट रे
मळवा ने वेलेरा आवजो
मळवा ने वेलेरा आवजो
🌷🌷🌷🌷
           🙏जय माताजी 🙏

    🙏 भुल चुक होय तो सुधारवी  🙏

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT