.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

24 सितंबर 2017

आयल पधारो मारे आंगणे रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)

आजे त्रिजा नोरते परोढीये सहज रीते मोगल स्मरण मां बनेल एक भावगीत..आप सौ मोगल उपासको ने जय मोगल सह भावस्वाद हेतु...

.         *आयल पधारो मारे आंगणे*
.     *रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)*
.     *ढाळ: कच्छ मा अंजार रुडा शेर छे*

आयल पधारो मारे आंगणे होजीरे
मारे आसो ना तारा उपवास मां..हो मात
मोगल आवो ने मारे आंगणे होजीरे..टेक

पडवे प्रथवी नो जांणे पाटलो होजीरे..
माडी आसन जमाव्या अखीयात मा..हो मात
मोगल आवो ने मारे आंगणे होजीरे..01

बिज ना चांदा नुं करी कोडीयुं हो जीरे..
माये जिंणी प्रगटावी छे ज्योत मा..हो मात
मोगल आवो ने मारे आंगणे होजीरे..02

तिज नां तरहूर त्रण लोक मां होजीरे..
जेना भलके जबुके आभे भांण मां..हो मात
मोगल आवो ने मारे आंगणे होजीरे..03

चारे दिशायुं आवि चोथ नां होजी रे..
माडी पडीयुं आवि ने तारे पाय मां..हो मात
मोगल आवो ने मारे आंगणे होजीरे..04

पाचे नदीयुं ये धोयां पावलां होजीरे..
तारुं सरणामृत समंदर सात मां..हो मात
मोगल आवो ने मारे आंगणे होजीरे..05

छठ्य मांडी ने तमे सोगठां होजीरे..
माडी रमीयां आ जग आखीरात मां, हो मात
मोगल आवो ने मारे आंगणे होजीरे..06

सातेय पाताळ नभ सातमे होजीरे..
माडी मधरां ने मिठां मलकाय मां.. हो मात
मोगल आवो ने मारे आंगणे होजीरे..07

आठे आ योग आवी आठमे होजीरे
माडी पावन ऐ थीया परसाद मा..हो मात
मोगल आवो ने मारे आंगणे होजीरे..08

नुम ना निवेद धर्या नेहडे होजी रे..
तुने जमवे आ बाळ जोगीदान मा..हो मात
मोगल आव्या छे मारे आंगणे होजीरे..09

(नोंध: मारे पांचमे पांचेय नदीयुंये पग पखाळ्या लखवुं हतुं.. पण धोया शब्द ए भाव धारा मां वेहतो उतरेल हतो पछी बुद्धि नो चंचुपात न करतां जेमनुं तेम आयल ना चरणे अने आप सौ मी नजरे धरी दिधु..)

🙏🏻🔱🙏🏻🔱🙏🏻🔱🙏🏻🔱🙏🏻

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT