.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

22 दिसंबर 2017

श्री वजाभगतनी 29 मी निर्वाण तिथि ऐमव् श्री रामकृष्ण कुटिरनुं प्रथम पाटोत्सव

*श्री वजाभगतनी 29 मी निर्वाण तिथि ऐमव् श्री रामकृष्ण कुटिरनुं प्रथम पाटोत्सव*
ता.06-01-2018 अने शनिवार
*कार्यक्रमनी रूपरेखा*
 समाधी पूजन सवारे 8-15 कलाके
सवारे 9-15 कलाके हवनविधि
धर्मसभा तथा धार्मिक उद् बोधन सवारे 10-00 कलाके
 सरस्वती सन्मान बपोरे 12-15 कलाके
 ध्वजा रोहण बपोरे 12-30 कलाके
 प्रसाद बपोरे 1-00 कलाके
 रास गरबा
बपोरे 3-15 कलाके
कलाकारो :-
(1) घनश्यामभाई झुला
(2) करशनभाई मसुरा
 महाप्रसाद सांजे 7-15 कलाके
रात्रे 9-30 कलाके संतवाणी
(1) देवराजभाई गढवी (नानो डेरो)
(2) नीलेशभाई गढवी
निमंत्रक :-
संचालक - श्री विरमभाई देवायतभाई गढवी तथा भाविकगण
वाडी विस्तार काठडा मांडवी कच्छ
मो-9726763515

         *वंदे सोनल मातरम्*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT