.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

22 दिसंबर 2017

प्रातः स्मरणीय प.पू.आईश्री हांसबाईमांनो 90 मो जन्मजयंती महोत्सवनी आमंत्रणपत्रिका

प्रातः स्मरणीय प.पू.आईश्री हांसबाईमांनो 90 मो जन्मजयंती महोत्सवनी आमंत्रणपत्रिका

धन्य धाबळीयाळी अखियात के हर हर भजे श्री हांसल मात
वसंत पांचमने बुधवार धर्या मा अवनी पर अवतार

सवंत 2074 महा सुद-5 (वसंत पंचमी) ता.22-01-2017 ने सोमवार

महोत्सवनी रूपरेखा
प्रातः समय परम पूज्य श्री हांसबाईमानुं पूजन अर्चन
सवारे 11-15 कलाके सन्मान कार्यक्रम
महाप्रसाद बपोरे 1-00 कलाके
रास गरबा सांजे 3-00 थी 7-00
कलाकारो
(1) श्री भीमशी भगत
(2) श्री करशनभाई मसुरा
(3) श्री जनकभाई गढवी (पावागढ)
(4) राजेश्वरीबेन गढवी
रात्रे संतवाणी
कलाकारो
हरीभाई गढवी
नीलेशभाई गढवी
जयेशभाई
शामराभाई गढवी (मोटा भाडिया)
पीयूष माराज

शुभस्थळ :-
श्री भगवती कृपा धाम, मोटा रतडीया ता. मांडवी कच्छ
मो- 9979423604
      9726109605

निमंत्रक
माताजी खीमश्रीबेन हांसबाईमा
माताजी धनबाईबेन हांसबाईमा
तथा समस्त सेवकगण

        जय मां हांसबाई

      वंदे सोनल मातरम्

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT