.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

1 दिसंबर 2017

सोनल बीज नी आमंत्रण पत्रिकाओ

जय माताजी

प.पू.आईश्री सोनल मांनो 95 मो प्रागट्य दिवस पोष सुद-2 ता.20-12-2017 ना रोज सोनल बीज नी उजवणी करवामां आवनार छे.

आपना विस्तारमां जयां पण सोनल बीजनी उजवणी थनार होय तेनी आमंत्रण पत्रिका अथवा सरनामु मोकली आपवा नम्र विनंती छे

पत्रिका मोकलवा माटे :-
(1) Whatsaap :- 9913051642
(2) email :- vejandh@gmail.com

मोकलवामां आवेल आमंत्रण पत्रिकाओनुं संकलन करी चारण संगठन वेबसाईट (www.charansangathan.in)  तेमज चारणी साहित्य ब्लॉग पर मुकववामां आवशे.

आमंत्रण पत्रिकाओ मोकली सहकार आपवा विनंती

वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT