.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 दिसंबर 2017

पू.आई श्री सोनल मां

जे कुरिवाजोने संघरे छे ते क्षयने संघरे छे. क्षयनी जेमज कुरिवाजो पण आपणा ज्ञाति शरीरने निर्माल्य अने मृत प्राय बनावे छे.
          - पू.आई श्री सोनल मां
संदर्भ :- सोनल संजीवनी मांथी
     *वंदे सोनल मातरम्*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT