.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

31 दिसंबर 2017

सोनलबीज महोत्सव उजवणी गांधीधाम-कच्छ अहेवाल

सोनलबीज महोत्सव उजवणी गांधीधाम-कच्छ

श्री गढवी(चारण) युवक मंडळ ट्रस्ट गांधीधाम द्रारा सोनलधाम गांधीधाम खाते सोनलबीज नी उजवणी करवामां आवेल
ता.19-12-2017 ना रोज अंजार, आदिपुर, गांधीधाम गढवी(चारण) समाज द्रारा बपोरे 3-00 कलाके सोनल मां मंदिर अंजार थी सोनलधाम गांधीधाम सुधी सामाजिक संगठन तथा सामाजिक ऐकता चारण ऐक धारण सूत्रने ध्यानमां लईने भव्य महारेली योजवामां आवेल जेमां बहोळी संख्यामां चारणो उपस्थित रहेला
ता.20-12-2017 ना रोज सोनालधाम गांधीधाम खाते सोनलबीज नी उजवणी करवामां आवेल जेमां सवारे आरती अने सोनल चालीसा, सरस्वती सन्मान राखवामां आवेल. चारण समाजना तेजस्वी विधार्थीओनुं सन्मान करवामां आवेल अने शिष्यवृत्तिना दाताश्री रूद्रदत जगदीशभाई अयाची अने भगवानजीभा नारणभा आलगा द्रारा आपवामां आवेल 200 जेटला विधार्थीओने ईनाम आपवामां आवेल. सांजे श्री घनश्यामभाई झुला द्रारा रासनी रमझट तेमज रात्रे संतवाणी योजायेल जेमां कलाकार  श्री जीतुदान गढवी, महेशदान गढवी, हरेशदान सुरु
सोनल बीज उजवणी मां पधारेल संतो अने माताजीओ आईश्री जालुमां (खोडासर), योगी देवनाथ बापु (ऐकलधाम), सामतभा मंधुडा (भुवाश्री मोगलधाम कबराउ), रमेशभाई भगत (खुबडीधाम)
उपस्थित रहेल महानुभावो हसुभा खानजीभाई अयाची, भगवानजीभाई अयाची, रमेशभा सादैया, रामभा नाथाभा भांचळीया, हरीभा देवसुर, जबरदानभाई अयाची, दिलीपभाई आलगा,शीवराजभाई वारीया, नरेन्द्रदान गढवी सुरेशदानभाई टापरिया, कौशिकभाई अयाची, तुलशीभा आलगा तथा नामी अनामी महानुभावो सहित बहोळी संख्यामां चारणो उपस्थित रहेला
राजेशभा वालजीभा आलगा (प्रमुखश्री), विपुलभा गळदीया (महामंत्रीश्री), प्रकाशभा आलगा (खजानची) तेमज श्री गढवी(चारण) युवक मंडळ ट्रस्ट गांधीधाम ना सर्वे ट्रस्ट्रीओ, कार्यक्रमने सफळ बनाववा जहेमत उठावेल.

वधारे फोटाग्राफ जोवा माटे Facebook पर सोनलधाम गांधीधाम :- Click Here

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT