.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

21 जनवरी 2018

आई श्री खीमश्री मां जन्म जयंती उजवणी कार्यक्रम

आई श्री खीमश्री मां जन्म जयंती उजवणी कार्यक्रम

ता.23-01-2018 अने मंगळवार

पूजन सवारे 9-00 कलाकेधर्मसभा सवारे 10-00 कलाके 
आईश्री देवल मां (भाडा हाले सवनी-वेरावळ)
चारण महात्मा पालु भगत (ववार हाले काळीपाट)

साधु-संतो, माताजीओ, समाजना आगेवानो

बपोरे महा प्रसाद

स्थळ :- आई श्री खीमश्री मांनी वाडी मोटा भाडिया नानी खाखर रोड, मोटा भाडिया मांडवी कच्छ

निमंत्रक :-
आई श्री खीमश्री मां सेवक मंडळ अने मोटा भाडिया चारण समाज

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT