.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

11 फ़रवरी 2018

राजकोट शहेर चारण गढवी पोलीस परिवार द्रारा नवी पहेल

राजकोट शहेर चारण गढवी पोलीस परिवार द्रारा नवी पहेल

चारण-गढवी समाज समूह लग्न समिति-राजकोट ने राजकोट शहेर मां पोलीस विभाग मां फर्ज बजावता आपणा समाजना पोलीस कर्मचारीओ द्रारा चारण-गढवी समाज समूह लग्न समिति(जुनी)ने रू. 57000 /- जेटली रकमनुं फाळो आपवामां आवेल छे.

उमदा प्रयास नवी पहेल करवामां आवेल छे सर्वे नुं खूब खूब आभार

आवी रीते दरेक जिल्ला मां आपणा समाजना कर्मचारीओ पोतानी सामाजिक फरज रूप  जे जिल्ला मां फरज होय त्या आपणा समाजनी संस्थानो संपर्क करी यथाशकित योगदान आपवा नम्र विनंती

वंदे सोनल मातरम

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT