.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

10 मार्च 2018

|| ताप ना दोहा || || कर्ता: मितेशदान गढवी(सिंहढ़ाय्च) ||*

आ तो भर उनाडो छे अने आ सूर्यजी ना तेज नों पार नथी,तो आपडी आवि हालत छे तो बिचारा मुक जीव नी शु हालत  हसे,!?
तो अत्यारे ए बाबते विचार करता शब्दो ने दोहा रूपी निरूपण आप्यू

धन्यवाद
🙏

*|| तरवराट्यो ताप ||*
*||कर्ता: मितेशदान महेशदान गढवी(सिंहढ़ाय्च) ||*

*तरस्यू लु ए तनडु,ठंडक नों नै थाप,*
*मीत तणा आ मलकमा,तरवराटयो ताप*

*ए,सी पंखे ओथमा,बेसे धनिकों बाप,*
*मीत तणांआ मलकमा,तरवराटयो ताप,*

*गरीब पशुडा गाममा,भाभरता थर भाप*
*मीत तणा आ मलकमा,(केवो)तरवराटयो ताप*

*रहेम जीव नई रेतु,सुरज दियों शु श्राप,?*
*मांड्यो जगमे मितराज,(का)तरवाराटयो आ ताप*

*पादर लीमड़े पौढता,जपे निंद्राय जाप*
*मीत तणा आ मलकमा,तरवराटयो ताप*

*तरह्या खगला तरफड़े,पाणी ने माथे पाप*
*मेले जगमे मितराज,(केवो)तरवराट्यो ताप*

*🙏---मितेशदान(सिंहढ़ाय्च)---🙏*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT