.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

17 जून 2018

आवेदन पत्र नी नकल मोकलवा बाबत

जय माताजी

आपना जिल्ला / तालुका मां आवेदनपत्र आपवामां आवेल.

ते आवेदनपत्रनी नकल तेमज फोटोग्राफ मारा नंबर पर मोकलवा विनंती

Whatsapp No:- 9913051642

Email :- vejandh@gmail.com

      सहकार आपवा विनंती

        जय माँ मोगल

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT