.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

1 जून 2018

श्रीमद देवी भागवत महापुराण नवाहन ज्ञान यज्ञ पारायण - मोगलधाम कबराउ आमंत्रणपत्रिका

श्रीमद देवी भागवत महापुराण नवाहन ज्ञान यज्ञ पारायण - मोगलधाम कबराउ आमंत्रणपत्रिका

कथा प्रारंभ ता.04-06-2018
कथा विराम ता.12-06-2018

कथा स्थळ :- श्री वडवाळी मोगलधाम, कबराउ ता.भचाउ - कच्छ

निमंत्रक
मोगलकुळ सामतभा गढवी - मोगलधाम

वधारे माहिती माटे आमंत्रणपत्रिका :- Click Here


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT