.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

31 जुलाई 2018

आइ सोनल जा मढडे में मुकाम

 *आइ सोनल जा मढडे में मुकाम=कच्छी चरज* 
मुजी माताजी जा मढडे में मुकाम...२
कण्येरी में अइं रे आयल आंजा ओरडा...मोरी मात
आइ सोनल जा उगमणा दरबार...२
जोड रे कमाडें आयल तोजा ओरडा...मोरी मात
आइ सोनल जा..
मुजी आइ सोनल के भेरीये जो भाव...२
(आंव) भेरीयो रे मंगायां मोंगे मुल जो...मोरी मात
आइ सोनल जा...
मुजी आइ सोनल के कांबीयु से बव प्यार...२
(आव) कांबीयुं घडांयां मोघे मुल ज्युं...मोरी मात
आइ सोनल जा...
 *रचना कोनी छे ए खबर नथी श्री वीजयभाइ गढवी ना ओडीयो मांथी टाइप करेल छे जो कोइ पासे आखी रचना होय तो नीचे आपेला नंबर पर मोकलवा विनंती* 

ओडीयो :- Click Here

 *टाइपिंग=राम बी गढवी* 
*नविनाळ=कच्छ*
*फोन=7383523606*
 *भुलचुक सुधारीने वांचवी* 
 *वंदे सोनल मातरमं* 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT