.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

1 सितंबर 2018

जाहेर आमंत्रण श्री नागनाथ महादेव भाविकगण आयोजित भव्य संतवाणी - मांडवी कच्छ

जाहेर आमंत्रण श्री नागनाथ महादेव भाविकगण आयोजित भव्य संतवाणी - मांडवी कच्छ

ता.02-09-2018

कार्यक्रमनी सुचि
----------------------------
🔹रात्रे 10:00 क़लाके भव्य संतवाणी नो कार्यक्रम

स्थळ :- श्री नागनाथ मंदिर , स्वामी नारायण मंदिर नी पाछळ ,मांडवी कच्छ

निमंत्रक :- श्री नागनाथ महादेव भाविकगण

सर्वे कला प्रेमी तथा भजन प्रेमीने पधारवा भावभर्यु निमंत्रण छे.

जय नागनाथ.

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT