.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

23 नवंबर 2018

चारण-गढवी समाजना स्पर्धात्मक परीक्षानी तैयारी करता विधार्थीओ जोग संदेश

चारण-गढवी समाजना स्पर्धात्मक परीक्षानी तैयारी करता विधार्थीओ जोग संदेश

जय माताजी
चारण-गढवी समाजना स्पर्धात्मक परीक्षानी तैयारी करता विधार्थीओ माटे आईश्री देवल मांना सांनिध्यमां तेमज श्री विजयभाई के.गढवी (प्रमुखश्री अखील कच्छ चारण सभा)ना मार्गदर्शन हेठळ ट्यूशन कलासनुं आयोजन करवानुं छे.

ता.26-11-2018
समय :- सवारे 9-30 कलाके
स्थळ :- श्री लक्ष्मण राग चारण बोर्डिंग, लायजा रोड मांडवी कच्छ

पोलीस कोन्सटेबल परीक्षा तेमज अन्य स्पर्धात्मक परीक्षानी तैयारी करता विधार्थीओ अवश्य बहोळी संख्यामां हाजर रहेवु

खास नोंध :- कलास माटे मौखिक कसोटी लेवामां आवशे जेमां पास थाशे एमने ज कलासमां ऐडमिशन आपवामां आवशे

ली. विजयभाई के. गढवी (प्रमुखश्री अखील कच्छ चारण सभा)

        वंदे सोनल मातरम्

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT