.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

14 नवंबर 2018

पुस्तक विमोचन

पुस्तक विमोचन 
आशानंदभाई गढवी (झरपरा ता.मुंदरा - कच्छ) रचित त्रण पुस्तको
(1) चारण स्मृति
(2) कच्छना चारण रत्नो
(3) चारण पुनशी  जीवन अने कवन
ता. 25-11-2018
स्थळ :- पधरोड वाडी, मामल सागर डेम पासे, झरपरा ता.मुंदरा - कच्छ
पुस्तक विमोचन प्रसंगे पधारवा भावभर्यु निमंत्रण


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT