.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

15 जनवरी 2019

आई श्री पीठड माताजीना जन्मोत्सवनी आमंत्रणपत्रिका

*आई श्री पीठड माताजीना जन्मोत्सवनी आमंत्रणपत्रिका*

सवंत 2075 महा सुद-5 बुधवार
ता.10-02-2019

मंगल अवसरो

🔹आरती पूजन - सवारे 6-00 कलाके
🔹बावन गजनी धजा आरोहण - सवारे 7-30 कलाके
🔹यज्ञ - सवारे 8-00 कलाके
🔹भोजन प्रसाद बपोरे 12-00 कलाके
🔹संध्या आरती - सांजना 7-00 कलाके
🔹संतवाणी रात्रे 8-30 कलाके

स्थळ :- नाणावाळीना नेश श्री पीठडधाम जामवाळा गीर ता. गीर गधडा जी.गीर सोमनाथ

*निमंत्रक*
नाणावाळीना नेश श्री पीठडधाम
पू. लक्ष्मीआई मां तथा भक्तगण

*जय मा पीठड*

*वंदे सोनल मातरम्*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT