.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

8 मई 2019

रीति, नीति अने टेकना संगमथी गृहस्थाश्रम दीपे - समूह लग्न रजत जयंती महोत्सवनुं कच्छमित्रमा रमेशभाई गढवीनुं अहेवाल

रीति, नीति अने टेकना संगमथी गृहस्थाश्रम  दीपे - समूह लग्न रजत जयंती महोत्सवनुं कच्छमित्रमा रमेशभाई गढवीनुं अहेवाल

प.पू. आई श्री सोनल मां ना आदेश अनुसार भावात्मक ऐकता, सामाजीक विकास, समय, शकित अने संपत्तिने बचाववाना हेतुसर, सामाजीक क्रांतिना भागरुपे श्री लक्ष्मण राग चारण बोर्डिंग, मांडवी कच्छ खाते अखील कच्छ चारण सभा तथा समूह लग्न समिति द्रारा 25 मो समूह लग्न महोत्स योजवामां आवेल जेमां 70 जेटला युगलो प्रभुता मां पगला मांडेल.

आ अवसरे आईश्री देवल मा(सवनी), पू.थारई मा (भाडा), पू. अर्जुनाथ बापु (राजडा टेकरी),  कल्याणदास बापु सहित साधु संतो, माताजीओ श्री विजयभाई गढवी (प्रमुखश्री अखील कच्छ चारण सभा) तेमज चारण समाजना आगेवानो तेमज बहोळी संख्यामां चारणो उपस्थित रहेल.

समूह लग्न रजत जयंती महोत्सवना समग्र प्रसंगना दाताश्रीओ (1) श्री देवश्रीबाई रामभाई गढवी परिवार - मोटी खाखर (2) श्री खेतशीभाई देवराजभाई मुंधुडा - मुंबई (3) श्री ईश्वरभाई अरजणभाई मुंधुडा - नानी रायण
सुंदर व्यवस्था करवा बदल समाजना प्रमुखश्री तेमज समूहलग्न समितिना सभ्योने अभिनंदन
समूहलग्न समितिना सभ्यो, गढवी युवक मंडळना सभ्यो तेमज स्वंम सेवकोनी महेनतने वंदनकोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT