.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

7 जून 2019

धोरण-10 पछीना डिप्लोमा ईजनेरी अभ्यासक्रमो मां ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम-2019

धोरण-10 पछीना डिप्लोमा ईजनेरी अभ्यासक्रमो मां ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम-2019

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन :- ता.05-06-2019

छेल्ली तारीख :-    19-06-2019

ऑनलाइन फॉर्म भरवा माटे :-वधारे माहिती माटे ::- Click Here

 आ माहिती विधार्थी मित्रो माटे बहु ज उपयोगी होई आ माहिती फॉरवर्ड करवा विनंती छे. तमारा ऐक मेसेजथी आ माहिती  विधार्थी मित्रोने उपयोगी थई शके छे.

      वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT