.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

22 सितंबर 2019

चारण समाज गुजरातना वर्तमान चारण कविओ

 चारण समाज गुजरातना वर्तमान चारण कविओ 

जय माताजी गुजरातना वर्तमान चारण कवियो नी माहिती ऐकठी करवानुं नानकडो प्रयास आप सर्वेना साथ सहकारथी शरू करेल छे. 

जेटला कविश्री ओनी विगत / माहिती मळेल छे ते नीचे मुजब छे जो आ प पासे चारण कवियोनी विगत होय तो मोकलवा विनंती छे. 

माहिती मोकलवा माटे :- WhatsApp No. 9913051642

खास नोंध :- चारण कवियो नी माहिती मां जे माहिती मळी छे ऐ ज मुकेल छे अने लीस्ट क्रम मुजब प्रोटोकॉल जळवायेल नथी ऐ बदल क्षमा मांगु छु. सर्वे कवियो मारा पूजनीय छे ऐटले खोटु अर्थघटन ना करवा विनंती  

चारण समाज गुजरातना वर्तमान चारण कविओ 

(1) चारण महात्मा पालु भगत  

नाम                   :- पालु भगत 
उपनाम               :- 
पिताश्रीनुं नाम    :- जीवराजभाई
माताश्रीनुं नाम    :- जेतबाई 
शाखा                  :- भला 
जन्म                  :-  विक्रम सवंत 2012 जेठ सुद - 11 
मूळ वतन            :- ववार ता. मुंदरा जि. कच्छ 
हाले सरनामुं         :- जागृति परमेश्वरीधाम , काळीपाट जि. राजकोट  
संपर्क नंबर            :- 9974419319 
प्रकाशित पुस्तको    :- (1) श्री सुबोध बावनी (2) हरिरस प्रबोध (3) प्रताप पच्चीसी 

(2) कविश्री दादूदान गढ़वी 


नाम                       :- दादुदान
पिताश्रीनुं नाम        :- प्रतापदानभाई 
माताश्रीनुं नाम        :- 
उपनाम                  :- कवि दाद 
जन्म तारीख          :- 11-09-1940
अभ्यास                 :- 
शाख                     :- मिसण 
गोत्र                      :-
मूळ वतन             :- ईश्वरीया जी वेरावळ 
हाले रहे                 :-
साहित्य प्रदान       :-
भाषा                     :- गुजराती
पुस्तको                 :- टेरवा 
संपर्क नंबर             :- 

(3) कविश्री आलाभाई गढवी 

नाम                       :- आला 
पिताश्रीनुं नाम        :- खेतशीभाई 
माताश्रीनुं नाम        :- वीरबाई 
उपनाम                  :- कवि आल 
जन्म तारीख          :- 01-01-1962
अभ्यास                 :- 3 पास 
शाख                     :- शेखडीया 
गोत्र                      :-
मूळ वतन             :- शेखडीया  ता मुंदरा कच्छ 
हाले रहे                 :- शेखडीया  ता मुंदरा कच्छ 
साहित्य प्रदान       :-
व्यवसाय               :- लोक साहित्य 
भाषा                     :- कच्छी, गुजराती 
पुस्तको                 :- कविता कुटीर वगेरे 


संपर्क नंबर             :- 9978325295 

(4) कविश्री माणेकभाई गढवी 

नाम                       :- माणेक 
पिताश्रीनुं नाम        :- थारूभाई 
माताश्रीनुं नाम        :- कमश्रीबाई 
उपनाम                  :-  
जन्म तारीख          :- 21-08-1952
अभ्यास                 :- 4 पास 
शाख                     :- जसाणी 
गोत्र                      :-
मूळ वतन             :- झरपरा   ता मुंदरा कच्छ 
हाले रहे                 :- झरपरा   ता मुंदरा कच्छ 
साहित्य प्रदान       :-
व्यवसाय               :- खेती 
भाषा                     :- कच्छी, गुजराती 
पुस्तको                 :- काव्य विनोद 


संपर्क नंबर             :- 9909578371

(5) कविश्री जोगीदानभाई चडीया

नाम                       :-  जोगीदान 
पिताश्रीनुं नाम        :-  देवीसिंहभाई 
माताश्रीनुं नाम        :- 
उपनाम                  :- जोगडा 
जन्म तारीख          :- 27-01-1981
अभ्यास                 :- MBA
शाख                     :- चडीया 
गोत्र                      :- भांळीया 
मूळ वतन             :- सरगवाडा 
हाले रहे                 :- बावळा ता. घोळका जि. अमदावाद   
व्यवसाय               :- HR Admin मेनेजर 
भाषा                     :- वृज, चारणी डींगळ, गुजराती 
पुस्तको                 :- रंग चारणनी रीत भाग-1 , नित्य सुर्य वंदना 
संपर्क नंबर             :- 9898360102


(6) कविश्री आशानंदभाई गढवी  

नाम                       :- आशारिया
पिताश्रीनुं नाम        :- सुराभाई
माताश्रीनुं नाम        :- 
उपनाम                  :- 
जन्म                     :- भादरवा सूद-1 ता.15-09-1966
अभ्यास                 :- 
शाख                     :- सेडा
गोत्र                      :- 
मूळ वतन             :- झरपरा ता.मुंदरा-कच्छ
हाले रहे                 :- सिंधु भवन,पदरोड वाडी, मुं. झरपरा ता.मुंदरा-कच्छ
साहित्य प्रदान       :-
व्यवसाय               :- शिक्षक 
भाषा                     :- कच्छी, गुजराती 
पुस्तको                 :-  विरह पदावली (संपादन),प्रेम झरणु पदावली (संपादन),कच्छना धर्मरक्षक संत शेषावतारश्री रावळपीर दादा,सोनल चरित्र,नंदनवन (काव्य संग्रह),सोनल चालीसा (स्तुति काव्य),श्री देवाविलास तथा सुबोध बावनी (संपादन),आईश्री सोनल कथामृत (जीवन चरित्र),वीर कवि वारु (जीवन चरित्र),चारण आई परंपरा कच्छना चारण कविओ, चारण पुनशी (जीवन कवन), चारण स्मृति (शाखा-प्रशाखा अने रीत रिवाजो 
संपर्क नंबर             :- 9824075995

(7) कच्छी साहित्कार श्री विश्रामभाई गढवी 

नाम                       :- विश्रामभाई 
पिताश्रीनुं नाम        :- मोमायाभाई 
माताश्रीनुं नाम        :- पुरबाई 
उपनाम                  :- 
जन्म तारीख          :- 10-02-1976
अभ्यास                 :- P.T.C M.A (गुजराती साहित्य)
शाख                     :- कारीया 
गोत्र                      :- मादा 
मूळ वतन             :- मोटा लायज़ा मांडवी कच्छ 
हाले रहे                 :- मोटा लायज़ा मांडवी कच्छ 
व्यवसाय               :- मुख्य शिक्षकश्री भींसरा प्रा. शाळा  
भाषा                     :- कच्छी , गुजराती 
पुस्तको                 :- चारण चोथो वेद, कष्टहरा काठडा , उत्थान वगेरे 8 जेटला पुस्तकों 
संपर्क नंबर             :- 9879116627

(8) कविश्री अनुभा जामंग 

नाम                       :- अनुभा
पिताश्रीनुं नाम        :- देवीदान भा जामंग
माताश्रीनुं नाम        :- वालबाइ
उपनाम                  :- आन,आनडा
जन्म तारीख          :-
अभ्यास                 :-12
शाख                     :-  -जामंग
गोत्र                      :-नरा
मूळ वतन             :-बावळी, ता,धांगधरा
हाले रहे                 :- सुरेन्द्र नगर
साहित्य प्रदान       :- चारण साहित्यकार
व्यवसाय               :- कलाकार
भाषा                     :-गुजराती हिन्दी
पुस्तको                 :-100 जेटली हस्तलिखित कविता
संपर्क नंबर             :-9825710949


(9) कविश्री प्रवीणभाई मधुडा  

नाम                       :- प्रवीणभा 
पिताश्रीनुं नाम        :- हरूभा
माताश्रीनुं नाम        :- रामबाई
उपनाम                  :- प्रवीण
जन्म तारीख          :- 11 / 6/86
अभ्यास                 :- 8 पास 
शाख                     :- मधुडा (घांघणीया)
गोत्र                      :- कोटिनाग 
मूळ वतन             :- भोजपरा रामपरडा  
हाले रहे                 :- राजकोट 
साहित्य प्रदान       :- 41 पुस्तकों सम्पादन 
व्यवसाय               :- फेक्टरी 
भाषा                     :- गुजराती, हिंदी 
पुस्तको                 :- स्व रचित 1000 जेटली काव्यो,  संपादन करेल पुस्तको 41  
संपर्क नंबर             :- 9723938056

(10) कविश्री राजभा गढवी  

नाम                       :- राजभा 
पिताश्रीनुं नाम        :- आलुसरभा 
माताश्रीनुं नाम        :-लाखुबाई 
उपनाम                  :- 
जन्म तारीख          :- 08-01-1980
अभ्यास                 :- 4 पास 
शाख                     :- ढानटा 
गोत्र                      :-  
मूळ वतन             :- लीलापाणी नेश गीर सोमनाथ 
हाले रहे                 :- जुनागढ 
साहित्य प्रदान       :- 
व्यवसाय               :- डायरो 
भाषा                     :- गुजराती, हिंदी 
पुस्तको                 :- गीरनी गंगोत्री 


संपर्क नंबर             :- 9979438529 

(11) कविश्री जयेशदान गढवी 

नाम                       :- जयेशदान 
पिताश्रीनुं नाम        :- गेनदानजी 
माताश्रीनुं नाम        :-
उपनाम                  :- जय 
जन्म तारीख          :- 01-06-1982
अभ्यास                 :- Sy. B.A
शाख                     :- झींबा 
गोत्र                      :- नरा 
मूळ वतन             :- सोनलपुर पांंध्रो ता. लखपत जी. कच्छ
हाले रहे                 :- सोनलपुर पांंध्रो ता. लखपत जी. कच्छ
साहित्य प्रदान       :- 
व्यवसाय               :- साहित्य अने राजनिति 
भाषा                     :- गुजराती, हिंदी , कच्छी, मारवाड़ी, पारकरी 
पुस्तको                 :-


संपर्क नंबर             :- 9408243131


(12) कविश्री विजयभा हरदासभा बाटी 

नाम                       :- विजयभा 
पिताश्रीनुं नाम        :- हरदासभा 
माताश्रीनुं नाम        :- 
उपनाम                  :- विज 
जन्म तारीख          :- 08-03-1987
अभ्यास                 :- 10 पास 
शाख                     :- बाटी 
गोत्र                      :- बाटी (गाडण)
मूळ वतन             :-
हाले रहे                 :- बावळी ता. ध्रांगध्रा जी. सुरेन्द्रनगर 
साहित्य प्रदान       :-
व्यवसाय               :- डींगळ, हिंदी , गुजराती 
भाषा                     :-
पुस्तको                 :-

संपर्क नंबर             :- 9726364949

(13) कविश्री रविराजभाई गढवी  

नाम                     :-  रविराजभाई
उपनाम                :-  रवुभा
पिताश्रीनुं नाम       :-  हमिरभाई
माताश्रीनुं नाम      :-  जयाबेन
शाखा                   :-   भाचळिया
गोत्र                     :-  परमेरू
जन्म तारीख        :- 20-6-1974
अभ्यास               :-  10 धोरण
व्यवसाय              :-  RTO.  एजेन्ट
मूळ वतन             :-  समढीयाळा (राबा नुं) 
हाले सरनामुं         :- जसदण, जी, राजकोट, अंबिका नगर, न्याय मंदिर पाछळ, 

संपर्क नंबर :-  9714018010, 9726128707

(14) कविश्री घनश्यामभाई गढवी  

नाम                       :- धनश्यामभाई 
पिताश्रीनुं नाम        :- रवदानजी 
माताश्रीनुं नाम        :- 
उपनाम                  :-  कविराज 
जन्म तारीख          :- 28-07-1963 श्रावण सुद-8 
अभ्यास                 :- 8  पास 
शाख                     :- वाचा 
गोत्र                      :- मया 
मूळ वतन             :- चारणीया ता. कपड़वज जी खेडा 
हाले रहे                 :- 
साहित्य प्रदान       :-
व्यवसाय               :- डायरो 
भाषा                     :- हिंदी , गुजराती , संस्कृत 
पुस्तको                 :- आम्रघटा , आवड ऐकावनी, शब्दनो दरबार , अमिरस  


संपर्क नंबर             :- 9909825947 

(15) कविश्री आनंदभाई महेड़ू 

नाम                       :- आनंद 
पिताश्रीनुं नाम        :- महेशदानजी 
माताश्रीनुं नाम        :- 
उपनाम                  :-  आनंद 
जन्म तारीख          :- 06-07-1991
अभ्यास                 :- स्नातक 
शाख                     :- मेहडू 
गोत्र                      :- मारु  
मूळ वतन             :- बोटाद 
हाले रहे                 :- 
साहित्य प्रदान       :-
व्यवसाय               :- शिक्षक 
भाषा                     :- गुजराती, हिंदी , संस्कृत, अंग्रेजी, डिंगळ, पिंगळ वगेरे 
पुस्तको                 :- संपर्क नंबर             :- 8460787813 

(16) कविश्री मितेशदान गढवी 

नाम                       :- मितेशदान  
पिताश्रीनुं नाम        :- महेशदानभाई 
माताश्रीनुं नाम        :- 
उपनाम                  :-  मितराय , कवि मीत 
जन्म तारीख          :- 09-05-1995
अभ्यास                 :- स्नातक 
शाख                     :- सिंहढायच 
गोत्र                      :- परमारु  
मूळ वतन             :- देवरासण 
हाले रहे                 :- बाबीया ता. मुंदरा कच्छ
साहित्य प्रदान       :-
व्यवसाय               :- गुजरात पोलीस 
भाषा                     :- चारणी  डिंगळ, पिंगळ, गुजराती 
पुस्तको                 :- 


संपर्क नंबर             :- 9558336512 

(17) कविश्री वरदान  गढवी  

नाम                       :- वरदान 
पिताश्रीनुं नाम        :- देवराजभाई 
माताश्रीनुं नाम        :-
उपनाम                  :- नाझुक 
जन्म तारीख          :- 06-11-1996
अभ्यास                 :- स्नातक 
शाख                     :- जाम 
गोत्र                      :-
मूळ वतन             :- नाना लायजा 
हाले रहे                 :- मांडवी कच्छ 
साहित्य प्रदान       :-
व्यवसाय               :- तलाटी 
भाषा                     :- गुजराती, कच्छी 
पुस्तको                 :-

संपर्क नंबर             :- 8758323886 

(18) कविश्री श्याम  गढवी  

नाम                       :- श्याम 
पिताश्रीनुं नाम        :- गोविंदभाई 
माताश्रीनुं नाम        :-
उपनाम                  :-  
जन्म तारीख          :- 08-05-1991
अभ्यास                 :- ग्रेज्युएट 
शाख                     :- 
गोत्र                      :-
मूळ वतन             :- पांचोटिया 
हाले रहे                 :- करोडिया  
साहित्य प्रदान       :-
व्यवसाय               :- लोकसाहित्य 
भाषा                     :- गुजराती, कच्छी 
पुस्तको                 :-

संपर्क नंबर             :- 9586584565

(19) कविश्री माणेकभाई  गढवी 

नाम                       :- मेघराज 
पिताश्रीनुं नाम        :- पुनशीभाई 
माताश्रीनुं नाम        :- मेगबाई
उपनाम                  :- माणेक पुनशी विधाणी 
जन्म तारीख          :- 06-07-1981
अभ्यास                 :- छ पास
शाख                     :- संधिया
गोत्र                      :- कश्यप 
मूळ वतन              :- मोटा भाडीया 
हाले रहे                 :- मोटा भाडीया 
साहित्य प्रदान       :- 
व्यवसाय               :- खेती 
भाषा                     :- कच्छी ~ गुजराती ~ हिन्दी 
पुस्तको                 :- 
संपर्क नंबर             :-  7096335636

(20) कविश्री आरव गढवी 

नाम                       :- आरव 
पिताश्रीनुं नाम        :- खेतशीभाई 
माताश्रीनुं नाम        :- 
उपनाम                  :-  कवि आरव  
जन्म तारीख          :- 16-02-1997
अभ्यास                 :- बी.ऐ 
शाख                     :- शंकर 
गोत्र                      :- नरा 
मूळ वतन             :- मोटा करोडीया ता अबडासा कच्छ  
हाले रहे                 :- मोटा करोडीया ता अबडासा कच्छ  
साहित्य प्रदान       :- 
व्यवसाय               :- अभ्यास 
भाषा                     :-  गुजराती, हिंदी 
पुस्तको                 :- संपर्क नंबर             :- 9586717848

(21) कविश्री दशरथदान गढवी 

नाम                       :-  दशरथदान गढवी
पिताश्रीनुं नाम        :-  पीरदान गढवी 
माताश्रीनुं नाम        :-  सरस्वतीबेन गढवी 
उपनाम                  :- अशेष 
जन्म तारीख          :- ५/६/१९७५
अभ्यास                 :-   बीए
शाख                     :-   वीठु 
गोत्र                      :-
मूळ वतन             :- 
हाले रहे                 :-  थराद 
साहित्य प्रदान       :-  पेपर, पत्रिका ओ मे रचनाए प्रसिद्ध 
व्यवसाय               :-   संस्था
भाषा                     :-  गुजराती 
पुस्तको                 :-  ------
संपर्क नंबर             :-  8733864104

(22) कविश्री कालुभा बुधसी  

नाम                       :- कालुभा 
पिताश्रीनुं नाम        :- गभाभाई (हेमुभाई)  
माताश्रीनुं नाम        :- कुंवरबेन 
उपनाम                  :- 
जन्म तारीख          :- 15-06-1987
अभ्यास                 :- 12 पास 
शाख                     :- बुधसी 
गोत्र                      :- अवसुरा 
मूळ वतन             :- चोटीली नेह 
हाले रहे                 :- ढसा जंकशन 
साहित्य प्रदान       :-
व्यवसाय               :- गुजरात पोलीस 
भाषा                     :- गुजराती 
पुस्तको                 :- आईश्री मोगल चरजावळी, वगेरे 
संपर्क नंबर             :- 9737232037

ऊपरना लीस्टमां नाम के कोइ विगतमां भुल होय के कोईनी विगत रही गई होय तो आ नंबर 9913051642 पर विगत/माहिती मोकली सहकार आपवा विनंती छे.


(1) 

नाम                       :-
पिताश्रीनुं नाम        :-
माताश्रीनुं नाम        :-
उपनाम                  :-
जन्म तारीख          :-
अभ्यास                 :-
शाख                     :-
गोत्र                      :-
मूळ वतन             :-
हाले रहे                 :-
साहित्य प्रदान       :-
व्यवसाय               :-
भाषा                     :-
पुस्तको                 :-
संपर्क नंबर             :-

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT