.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

16 सितंबर 2019

નવરાત્રી મહોત્સવ - ગાંધીનગર

નવરાત્રી મહોત્સવ - ગાંધીનગર

સ્થળ :- શ્રી ખોડિયાર મંદિર, સેકટર-5, ગાંધીનગર

નિમંત્રક :- આઈશ્રી ખોડીયાર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, ગાંધીનગર, આઈશ્રી ખોડીયાર યુવક મંડળकोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT