.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

13 सितंबर 2019

आईश्री कंकु केशर माँ ट्यूशन कलासीसनी मुलाकाते

आईश्री कंकु केशर माँ  ट्यूशन कलासीसनी मुलाकाते

आईश्री देवल माँ (सवनी - वेरावळ) प्रेरित अने पालुभाई गढवी (भजनानंदी) अने ध भजनानंदी फाउंडेशन ट्रस्ट तेमज आईश्री सोनल माँ ऐज्युकेशन एन्ड चेरीटेबल ट्रस्ट, जामनगर संचालीत चारण समाजना विधार्थीओ माटे जामनगरना  (1) सोनल नेस, (2) चारण नेस, दरेड, (3)  चारण नेस, हापा खाते ट्यूशन कलासीस चाले छे.

आईश्री कंकु केशर मां ट्यूशन कलासीसनी मुलाकात लीधेल. अने देवीदानभाई गढवी (प्रमुखश्री आईश्री सोनल माँ ऐज्युकेशन एन्ड चेरीटेबल ट्रस्ट,) द्रारा माताजीना हस्ते विधार्थीओने शैक्षणिक कीट आपी प्रोत्साहित करवामां आवेल.

आ अवसर समाजना आगेवानो उपस्थित रहेल.

वंदे सोनल मातरम
कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT