.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

2 नवंबर 2019

कळजग ना कामा रचना: जोगीदान चडीया

.          कळजग ना कामा
.       रचना: जोगीदान चडीया

माडी थावा मलकमां, कैक करी रइ कोड
जामी ऐनी जोगडा, हवे, हद रे बारी होड

.               गीत

कळजुग तेंतो केवा आ मांड्या कांमा..
माताजी थावा बायुं मरे रेलोल... 
धुंणी ने पाछी करे छे नकरा ढोंग
जोई ने मारो जीव बरे रेलोल...टेक

माताजी कदी फरे नई वादण वेहे
सापोलीयां ने हाथे धरी रेलोल...
माताजी कदी जोवे ना दख ना दांणा 
बाधायुं न दे बाधा हरे रेलोल...

माताजी ने तो वाछीदां ने कुंढीयुं वाली
फेसन मां न फाटी पडे रेलोल...
माताजी कदी मेकप न चोपडे मोढे
अत्तर नव अंगे धरे रेलोल...

माताजी करे वेद पुरांणो नी वातुं
ने चडीया मारग चिंधे रेलोल..
माताजी एवुं जीभ के जोगीदान..
त्यां सोनबाई सामे फरे रेलोल...

रचना: जोगीदान चडीया. 9898360102
🙏🏻🔱🙏🏻🔱🙏🏻🔱🙏🏻🔱🙏🏻

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT