.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

29 दिसंबर 2019

प्रातः स्मरणीय प.पू.आईश्री हांसबाईमानो 92 मो जन्मजयंती महोत्सवनी आमंत्रणपत्रिका

प्रातः स्मरणीय प.पू.आईश्री हांसबाईमानो 92 मो जन्मजयंती महोत्सवनी आमंत्रणपत्रिका

सवंत 2076  महा सुद-5 (वसंत पंचमी) ता.30-01-2020 ने गुरूवार

महोत्सवनी रूपरेखा
प्रातः समय पूजन अर्चन
सवारे 10-00 कलाके सन्मान कार्यक्रम

संतवाणी सवारे 11-30 थी 6-00 
महाप्रसाद बपोरे 1-00 कलाके


शुभस्थळ :-
श्री भगवती कृपा धाम, मोटा रतडीया ता. मांडवी कच्छ
मो- 7567816907

निमंत्रक
माताजी खीमश्रीबेन हांसबाईमा
माताजी धनबाईबेन हांसबाईमा
तथा समस्त सेवकगण

        जय मा हांसबाई

      वंदे सोनल मातरम्कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT