.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 दिसंबर 2019

सोनल बीज उजवणी नी आमंत्रण पत्रिकाओ

सोनल बीज उजवणी नी आमंत्रण पत्रिकाओ

चारण समाजना उध्धारक सामाजिक क्रांतिना प्रणेता प्रातः स्मरणीय आईश्री सोनल मानो  प्रागट्य पर्व सोनल बीज पोष सुद-बीज ता.28-12-2019ना दिवसे उजववामां आवशे.


नीचे मुजबना स्थळे सोनल बीज नी उजवणी करवामां आवनार छे.

(1) मांडवी कच्छ


(2) श्री सोनलधाम मढडा जी.जुनागढ


(3) आदीपुर कच्छ


(4) अमरेली

(5) अमुली ता. राजुला  जी. अमरेली(6) ढोकळवा ता. चोटीला जी सूरेद्रनगर

(7) श्री सोनलधाम, गांधीधाम कच्छ(8) गरणी ता. बाबरा जी. अमरेली   (9) जशोदानगर अमदावाद

(10) काळेला ता.महुवा जी. भावनगर

  (11) श्री सोनलधाम कणेरी जी.जुनागढ

 (12) जाम खंभालीया जी.देवभूमि द्रारका

 (13) मोटी खाखर ता. मुंदरा जी. कच्छ 


(14) मुलुंड मुंबई

  (15) नाना कपाया  ता. मुंदरा जी. कच्छ


(16) नरोडा अमदावाद

(17) श्री सोनलधाम, नेराणा जी. पोरबंदर

(18) रेलनगर राजकोट


 (19) विनोदनगर राजकोट

(20) समाघोघा  ता. मुंदरा जी. कच्छ

(21) सुरत


(22) धावा (गीर) ता. तालाला जी. गीर सोमनाथ

(23) टोकरा (मेवाकंपा) ता.वडाली जी. साबरकांठा


(24) वाछकपर ता.टंकारा जी. मोरबी

(25) वलसाड (26) भुजपुर ता. मुंदरा जी. कच्छ

(27) ववार ता. मुंदरा जी. कच्छ

(28) जरपरा ता. मुंदरा जी. कच्छ

(29) थराद 

(30) पारेवाळा जी. राजकोट
(31) मोटा भाडिया ता. मांडवी कच्छ
(32) सोनलधाम, काठडा ता.मांडवी कच्छ
(33) सूरेन्द्रनगर

(34) माधापार ता. भुज जी. कच्छ


(35) श्री मोगल धाम, चारणका, ता :सांतलपुर, जि :पाटण

(36) जामनगर (37) कलोल जी. गांधीनगर 
(38) फळेश्वर महादेवनुं मंदिर, बजरंग वाडी राजकोट 
(39) सोनलनगर ता. लखपत जी. कच्छ
(40) आणंद

(41) भरुच 


(42) बोपल, अमदावाद 


(43) जाम जोधपुर 


(44) कांदीवली मुंबई 

(45) खोडियार नगर राजकोट 
(46) कोचरीया ता. बावळा जी. अमदावाद 
 (47) त्रिकोणबाग (लीमडा चोक) राजकोट 

(48) समढीयाळा (गढवीना) ता. गढडा जी. बोटाद

(49) मोरबी 


(50) बोराणा ता. मुंदरा जी. कच्छ 
(51) पोरबंदर 
(52) चीभडा ता. दियोडर जी. बनासकांठा 
(53) सेकटर-5, खोडियार मंदिर,  गांधीनगर
(54) चेन्नई तमिलनाडु 
(55) ऑस्ट्रेलिया
दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण विदेशनी धरती पर ऑस्ट्रेलियाना सिडनी, मेलबॉन अने ऐडीलेडमां सोनल बीजनी उजवणी थाशे.
माताजीनी समूह प्रार्थना साथे बीजनी शरुआत करी चारण गढवीना तमाम भाईओ, बहेनो समाजनी हालनी परिस्थिति तथा आवनार समयनी चर्चा विचारणा करवामां आवशे. भोजन लई चारण ऐक बने, नेक बने अने चारणो खूब भणे ऐ संकल्प साथे पूर्णावृति करवामां आवशे.
भरतदान गढवी (प्रमुखश्री ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलेन्ड चारण समाज)
(56) वडोदरा 

(57) दुबई 

(58) आकली, बाङमेर
(59) राजसमंद चावडिंया चारण राजस्थान
(60) टोलानेश जी. भावनगर  (61) देवरासण 

(62) सुरजकराडी ता.द्रारका जी.देवभूमि द्रारका


(63) शेखडिया  ता. मुंदरा जी. कच्छ 
(64) भोगात ता. कल्याणपुर जी. देवभूमि द्रारका 
(65) भीला - भीलडी ता. बाबरा जी. अमरेली 
(66) आईश्री सोनल धाम, भाणोल गढवाळा, राजस्थान
(67) बहुचराजी जी. महेसाणा 
 (68) महेसाणा 

(69) रापर जी. कच्छ
(70) भचाऊ जी. कच्छ
(71) कालरी ता.बहुचराजी जी. महेसाणा 
(72) बावळा जी. अमदावाद (73) भावनगर
  (74) केशोद जी. जुनागढ 


 (75)  देवप्रयाग रेसीडेन्सी महुवा, राजुला हाईवे ता.महुवा, जी. भावनगर


(76) राधनपुर माहिती / पत्रिका मोकलवा माटे :-
Whatsaap No
9687573577 (मनुदान - महुवा)
9913051642 (वेजांध - कच्छ)

समयसर माहिती /आमंत्रण पत्रिकाओ  मोकली सहकार आपवा विनंती         वंदे सोनल मातरम्

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT