.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

14 जनवरी 2020

प.पू. आईश्री देवल मा नो जन्म दिवस

आजे प.पू. आईश्री देवल मा भाडा ता. मांडवी कच्छ हाले बलियावड (गीरनार) नो जन्म दिवस छे

नाम             :- देवल
पितानुं नाम  :- पबुभाई वाछियाभाई मालम
मातानुं नाम  :- खीमश्रीबेन
जन्म स्थळ   :- वेरावळ 

प.पू. आईश्री देवल मा ना प्रागट्य दिवसे तेमना चरणोमां शत : शत : वंदन

निरखी त्यां नमणुं थई, हती न ऐनी हेव
जोगण लागे जोगडा, देवल कउं के देव

आश्रमनुं सरनामुं

माँ भगवती शकितपीठ
भेंसाण रोड, मुं. बलियावड ता. जुनागढ जी. जुनागढ
संपर्क नंबर
9879659107 / 9638454033

      
प्रवचन सांभळवा माटे :- Click Here

           वंदे सोनल मातरम्

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT