.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

12 मई 2020

चारण कविश्री मेकरणभाई गगुभाई लीला


સાણેજોયામેકરણ
|| સોરઠા ||

માંયાધરતિમીલકત, થીરનકોઈનીથઈ,
આખરદગોદઈગઈ, તોયમમતાછુટેનમેકરણ’(1)

મુચ્છોમરડતાકઈમહિપતિ, ગજબહતાગંભીર,
સબળએનાંશરીર, મશાણેજોયાંમેકરણ’.     (2)

માયાબધીમલકની,કેવીનંેભેળીકરી,
સુમલોભીયાનાંશરીર,મશાણેજોયાંમેકરણ’.    (3)

માનધાતામહિપતને, વસુધાપોતેવરી,
એનાંસુંદરલઈશરીર,  મશાણેજોયાં મેકરણ  (4)

જગતઆખાનેજીતિલઈ,સીકંદરેએકચકવેકરી,
એશહેનશાહનાંશરીર, મહિમાંભંડાર્યામેકરણ’.   (5)

ગીતાગાયજ્ઞાનદીધું, ક્રુષ્ણકેવીકરી,
એશામળીયાનાંશરીર, મહદધસમાણાંમેકરણ’. (6)

મરદવદતામહિપરે, ફેરોનાવેભગતાંફરી,
દલધરમદયાધરી,મહાસંસારસુધરેમેકરણ’. (7)

દાનહાથેલેતાદતા,કાંભોગવેપેટભરી,
હદથ્યેકરેનાશહરી, માયાસઘળીમેકરણ’. (8)

દેવુંઅન્નધનદાન, ભેદુભગતીકરી,
તોફેરોનાવેફરી, મહાસંસારેમેકરણ’.   (9)

આખીઅયોધ્યાંતણી,  હરિએવીપતહરી
એસમરવાશ્રીરઘુવીર,  મહાસંસારેમેકરણ’. (10)

       કર્તા :  ચારણકવિશ્રી. મેકરણભાઈગગુભાઈલીલા,  ( ભેદુકવિમેકરણ )
       ગામ:   સનાળી,  તા. :  કુંકાવાવ, જી. :  અમરેલી.
        ટાઈપ  :   રાજેન્દ્રપ્રતાપદાનલીલા.
         Mail  :   rajendralila@ymail.comकोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT