.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

23 सितंबर 2015

नशो नोंतरे नास. रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)

.     || ....नशो नोंतरे नास.... ||
रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)
दोवा रहे न डोबडी.छोरां रहे वण साश.
जुवो ने केवो जोगडा.नशो नोतरे नास.(01)
खेतर रहे न खेडवा.रहे न खीलडे राश.
जुवो जगत पर जोगडा.नशो नोतरे नाश.(02)
बोल्या करशे बायडी.कायम घर कंकाश.
जुवो जगत पर जोगडा.नशो नोतरे नाश.(03)
गोथां खाता गटर मां.पडे नरक नी पास.
जुवो जगत पर जोगडा.नशो नोतरे नास.(04)
गांजो पी गांडा बने.ईज्जत नी नई आस
जोने केवो जोगडा.नशो नोतरे नास.(05)
भुंड तणो ते भाई गण.दारु नो जे दास.
जुवो नजर थी जोगडा.नसो नोतरे नास.(06)
खुवार करतो खोळीयुं.लथडे जीवती लास.
जुवो ने भमता जोगडा.नसो नोतरे नास.(07)
ईज्जत नई ना आबरु.बोल्ये य मारे बास.
जोडे गमे न जोगडा.नसो करे ई नास.(08)
दोरु पी बस डोलतो.त्रिया ने देतो त्रास.
जो घर भागे जोगडा.नसो नोतरे नास.(09)
गणसे नई कोई गाममां.जंतर वाग्ये जास.
जो साचु क्हे जोगडो.नसो नोतरे नास.(10)
खोटा ईज्जत खोईने.वोरो नही विनास.
जाळव घर क्हे जोगडो.नसो नोतरे नास.(11)

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads