.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

17 अक्तूबर 2015

मा सोनलनो गरबो

मा  सोनलनो गरबो

माडी तु मढडावाळी
   शोभे छे त्रिशुळधारी
      अवतारी आई छो
भली छो भेळीयावाळी
जोया तारा परचा भारी
            अवत़ारी आई छो

आई सोनल ना हमीर तात छे हो
सती राणबाई जेवा मात छे  हो
   चारणोने तारनारी
       वंशने वधारनारी
           अवतारी आई छो

गांडा धेला बाळने बोलावजे  हो
     हेते तु खोळले खेलावजे   हो
    लीली वाडी राख सदाय
     देजे ऐमा फुलडा भारी
          अवतारी आई छो

माडी अमी भरी आंखडी तारी
लागे हसमुखीने वळी हेताळी
   सेवकोने राख संभारी
       नवेखंड नाम नेजाळी 
            अवतारी आई छो
        
        (कताॅ::खबर नथी)
(टाईपिग :; गढवी भाया ।धुमथर।)

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads